ISO gwarancją jakości pomocy medycznej

Dodano dnia: 2011-02-24 08:11:53

W Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach został wdrożony System Zarządzania Jakością zgodnie z Normą EN ISO 9001:2008. W całym kraju, w Państwowym Ratownictwie Medycznym niewiele podmiotów może pochwalić się takim certyfikatem, w województwie śląskim tylko katowickie WPR.

- System Zarządzania Jakością został opracowany i wdrożony w WPR aby wspomagać i rozwijać jakość pomocy medycznej udzielanej pacjentom w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego - wyjaśnia dyrektor WPR Artur Borowicz. - Dyrekcja i personel naszego pogotowia są więc zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania procesów opisanych w Księdze Zarządzania Jakością. Pracownicy poprawiają swoje umiejętności i tzw. gotowość techniczną, pozwalającą spełnić coraz wyższe wymagania jakościowe. Teraz jeszcze lepiej wykorzystują swoje umiejętności oraz racjonalizują koszty, mając na względzie dobro naszych obecnych i przyszłych pacjentów. Wspieramy też m.in. realizację przedsięwzięć szkoleniowych i doskonalących, poprawiając jakość świadczonej przez nas pomocy medycznej. Pacjenci powinni być z naszej pomocy i usług zadowoleni, a pracownicy mają satysfakcję z wykonywanej pracy. Certyfikat ISO jest więc dla naszych pacjentów i kontrahentów najlepszą gwarancją.

WPR w Katowicach rozpoczął wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z Normą EN ISO 9001:2008 w maju ub.r. Pod koniec września firma certyfikująca TÜV Rheinland Polska pozytywnie oceniła sposób zarządzania w WPR i zakończyła pierwszy etap audytu certyfikującego. Drugi etap certyfikacji zakończył się 26 listopada i również wypadł pozytywnie. TÜV Rheinland Polska mógł więc już 14 stycznia br. wystawić WPR stosowny certyfikat. Kolejne audyty nadzoru odbędą się jeszcze w tym roku i w 2012 r.

- System Zarządzania Jakością usystematyzował nam procedury, sposób postępowania, a także ułatwił pracę - tłumaczy dyrektor Borowicz. - Każdy pracownik wie co w danym momencie ma robić i gdzie są np. potrzebne mu dokumenty. Z kolei pacjenci powinni czuć się jeszcze bezpieczniej, bo mają gwarancję, że postępujemy zgodnie z procedurami, a ocenę pracy wystawia nam firma zewnętrzna. Pacjenci mają teraz 100 procentową pewność, że otrzymają od nas szybką pomoc, profesjonalną, zgodną z aktualną wiedzą medyczną, wykonywaną z poszanowaniem zasad etyki zawodów medycznych, a także etyki pracy i zarządzania. Krótko mówiąc jesteśmy firmą godną zaufania.

Certyfikat  ISO 9001:2008 ma także duże znaczenie dla rozwoju WPR w Katowicach. Powinien on być dodatkowo punktowany podczas kontraktowania usług medycznych w NFZ oraz przy pozyskiwaniu kontraktów np. na usługi transportowe POZ.
 
 
Copyright 2007 Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt RH.